Vil du være med på team?

Her i Koinonia kirken setter vi pris på om du har anledning til å hjelpe til med praktiske ting, f.eks. matlaging, lys, lyd, skjerm og annet. Ta kontakt på telefon 401 71 035 om du vil vite mer.

Har du noen spørsmål?